Motalice za bale Z 560 METAL FACH

Motalice za bale Z 560 METAL FACH

Motalice za bale se koriste za omotavanje pojedinih polu-suvih bala trave i leguminoznog sena tokom aktivnosti žetve zelene stočne hrane za silažu. Z560 omotač za bale dizajniran je za stacionarni rad. Mašina se može spojiti sa traktorom pomoću tri tačke.


Tehničke karakteristike:
Dužina [mm] 2670
Širina [mm] 1200
Visina [mm] 1700
Težina [kg] 450
Spajanje sa traktorom priključak u tri tačke
Pogon mašine hidraulični
Snaga traktora [kw] min. 30
Preporučeni kapacitet pumpe traktora [l / min] 22

STANDARDNA OPREMA:
spojnica sa traktorom pomoću TPH (trostruka spojnica)
elektronski brojač omota
rezanje filma
dovod filma - 500 / 750mm

DODATNA OPREMA:
mehanički uređaj za odlaganje bala